Bild
Ikoner insatsområden

Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri arrangerar seminarier, arbetsgruppsmöten, möten med beslutsfattare och initierar innovations- och utvecklingsprojekt inom kemi- och processindustrin.

Det sker även samverkan med andra sektorer och kluster i Sverige och Europa.

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar.

Mer om oss

Så startar du projekt inom Klimatledande Processindustri

Ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer
Ansökningsprocessen KPI

Vill du veta mer om oss?

Insatsområden ikoner

Så arbetar vi

Läs mer om våra fem insatsområden; Förnybart, Processteknik, Nya Produkter och Tjänster, Kompetensförsörjning och Returraffinaderi.

Läs mer här!
KPI logga

Vilka är vi?

Är du nyfiken på vad Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar gör?

Läs mer här!
Visionsbild

Projekten

Projekten är många för att nå visionen om en fossiloberoende processindustri i Västra Götaland till 2030. Här kan du läsa mer om dem.

Läs mer

Bli medlem!

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar. Som medlem får du tillgång till ett brett nätverk av organisationer och företag som vill arbeta för en fossiloberoende framtid.

Läs mer

Finansiärer