Gemensamt arbetsgruppsmöte Förnybart & Processteknik 29 sep

Startdatum
Slutdatum

Välkomna på ett gemensamt arbetsgruppsmöte för både insatsområde Processteknik och Förnybart inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret och satsningen Klimatledande Processindustri.

Bild
Möte
Fotograf:

Evenemangsdetaljer

Typ av evenemang

Medlemsmöte

Plats

Johanneberg Science Park

Datum

Startdatum
Slutdatum

Tid

13:00 – 16:00

Kostnad

0

Valuta

SEK

Registrering

Information om evenemanget

Arbetsgruppsmötet kommer att hållas fysiskt på Johanneberg Science Park och ha fokus på att tillsammans diskutera omställningsbehov med anknytning både till insatsområde Processteknik och Förnybart, samt om möjligt formulera projektidéer som passar båda eller ett av insatsområdena.

 

Etapp 2 av Klimatledande Processindustri, som vi nyligen fick beviljad finansiering för, bygger vidare på erfarenheter och goda exempel från de första 3,5 åren men det finns även nya områden där vi hoppas kunna samverka. Insatsområde Processteknik har fokus på Etablering och utveckling av en kraftsamling för vätgas på västkusten, Industriell elektrifiering samt Resurseffektivitet (inkl. CCUS). Insatsområde Förnybart har fokus på Sockerrelaterade processer, Bioeten, Nya plattformar och processvägar (skogsrelaterade) samt Nya bioråvaror (ej skogsbaserade).

 

Vi ser att många omställningsfrågor rör flera av dessa områden, ett tydligt exempel är användning av CCUS som är högst aktuellt för dagens fossila utsläppskällor men alltmer även för biogena och kan bli ett viktigt inslag för framtidens bioraffinaderikoncept. Vi diskuterar specifikt CCUS på detta möte, men eventuellt även ytterligare frågor. Vi återkommer med mer information närmare mötet.

 

Observera att mötet hålls fysiskt på Johanneberg Science Park!

 

Varmt välkomna att delta och sprid gärna vidare inom er organisation!

Kontaktperson