Kemisk återvinning av textila avfallsströmmar - 13 Oktober

Startdatum
Slutdatum

Varje år kastar vi svenskar i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök. Därför behöver nya cirkulära värdekedjor utvecklas.

Kemisk återvinning är ett samlingsnamn för många olika tekniska processer. I detta seminarium får du en inblick i hur textiler kan återvinnas med olika processkoncept beroende på textilens sammansättning, textila strömmar, kemisk återvinningsteknik och slutprodukter.

Några av Sveriges ledande aktörer i denna värdekedja är på plats och du får ta del av Södra och Renewcell kemiska återvinningsprocesser som idag är industrialiserade samt att COWI/RISE och Chalmers presenterar sina pågående forskningsprojekt.

Bild
textil
Kemisk återvinning
Fotograf:
cowi

Evenemangsdetaljer

Typ av evenemang

Seminarium

Plats

COWI, Vikingsgatan 3, Göteborg

Datum

Startdatum
Slutdatum

Tid

08:00 – 09:30

Kostnad

0

Valuta

SEK

Information om evenemanget

Kemisk återvinning av textila avfallsströmmar

Varje år kastar vi svenskar i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök. Därför behöver nya cirkulära värdekedjor utvecklas. 

Kemisk återvinning är ett samlingsnamn för många olika tekniska processer. I detta seminarium får du en inblick i hur textiler kan återvinnas med olika processkoncept beroende på textilens sammansättning, textila strömmar, kemisk återvinningsteknik och slutprodukter.

Några av Sveriges ledande aktörer i denna värdekedja är på plats och du får ta del av Södra och Renewcell kemiska återvinningsprocesser som idag är industrialiserade samt att COWI/RISE och Chalmers presenterar sina pågående forskningsprojekt.

Program

Renewcell – Mekanisk och kemisk återvinning av textilavfall till dissolvingmassa
Sara Öhman, Product Development Engineer, Renewcell 

Södra – OnceMore® - Världen första storskaliga återvinningsprocess för blandtextilier
Åsa Degerman, Senior Business Development Manager, Södra

COWI/RISE – RE:MIX III - Kemisk återvinning av syntetiska textiler
Jonas Ericsson, Process Development Engineer, COWI/Anna Peterson, Forskare, RISE

Chalmers – Återvinning av rejektströmmar från textilsortering via termokemisk omvandling
Martin Seemann, Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers. 

Moderator: Cecilia Mattsson Insatsområdesledare Returraffinaderi, Klimatledande processindustri, RISE

Välkommen till ett seminarium där vi på COWI och Klimatledande Processindustri tillsammans med samarbetspartners berättar mer om dessa unika forskningsprojekt.

Frukost serveras klockan 08.00. Seminariet startar kl 08.30.

Välkommen!

Kontaktperson