Slutseminarium: Kompetensplattform Biomassa och diskussion om framtidens bioekonomiutmaningar

Startdatum
Slutdatum

Välkommen till ett digitalt slutseminarium för det sjuåriga samverkansinitiativet Kompetensplattform Biomassa och diskussion om framtidens bioekonomiutmaningar!

Bild
provrör
Fotograf:

Evenemangsdetaljer

Typ av evenemang

Webinar

Plats

Webinar

Datum

Startdatum
Slutdatum

Tid

09:00 – 10:30

Kostnad

Gratis

Valuta

SEK

Registrering

Information om evenemanget

RISE avslutar nu det sjuåriga samverkansinitiativet ”Kompetensplattform Biomassa” (förkortat KP Biomassa) och tittar framåt mot nya utmaningar inom bioekonomiområdet. KP Biomassa är ett samverkansinitiativ inom RISE där erfarenheter knutits samman från projekt med näringsliv och offentlig förvaltning för att utveckla nya kompetenser inom bioekonomiområdet. På detta slutseminarium presenteras erfarenheter och resultat som byggts upp under åren, och hur dessa kan tas vidare bl.a. genom RISE pågående uppbyggnad av ny svensk pilotverksamhet. Vi vill också ha dina inspel om framtidens viktiga frågor för din organisation gällande er organisations omställning!

Är du del av dagens eller framtidens bioekonomivärdekedjor, representant inom branschorganisation eller offentlig förvaltning, alternativt är forskningsutövare inom bioekonomiområdet? Varmt välkommen att ta del av erfarenheter och delta i diskussion om framtidens industri- och forskningsfrågor inom bioekonomiområdet!

Seminariet är gratis och arrangeras av RISE i samarbete med initiativet Klimatledande Processindustri inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Sprid gärna till relevanta kollegor!

 

Agenda:

1. Introduktion till samverkansinitiativet Kompetensplattform Biomassa och erfarenheter från dess delområden

  • Nya möjligheter att uppgradera biomassa med slurryvätebehandling. Linda Sandström, RISE

  • Nya produktionsvägar för metan – uppskalning på gång. Johan Andersson, RISE

  • Uppgraderingsprocesser för jordbruksrestströmmar. Carina Gunnarsson, RISE

2. Perspektiv från Industrin

  • Syngas! Möjligheternas intermediär för ökad, bredare och flexiblare användning av träbaserade biomassor. Staffan Hellsén, Cortus Energy

  • Framtidens bioraffinaderi. Sandra Lundén/Sebastian Hallberg, Lantmännen

3. Fortsatt arbete genom RISE pågående uppbyggnad av ny pilotverksamhet. David Blomberg Saitton, RISE

4. Avslutande panelsamtal med frågor från seminariets deltagare om framtidens industri- och forskningsfrågor inom bioekonomiområdet.

Ta chansen att göra din röst hörd!
 

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av Johanneberg Science Park och RISE. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar. ​

www.klimatledandeprocessindustri.se

Kontaktperson