Insatsområden

Här utvecklas arbetet med att initiera projekt, kunskapsöverföring och nätverkande. Vi arbetar inom fem olika områden. Läs mer om dem nedan.

Insatsområden ikoner
Ikon förnybar kvadratisk

Förnybart

I insatsområde Förnybart är målet att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför kommer både sockerplattformen och lignin som råvara vara i fokus.

Läs mer här!

Ikon processteknik kvadratisk

Processteknik

I insatsområdet Processteknik fokuseras på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom industriell elektrifiering. 

Läs mer här!

Ikon nya produkter och tjänster kvadratisk

Nya produkter & tjänster

I insatsområdet Nya produkter & tjänster fokuseras på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt till exempel affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel.

Klicka här!

ikon returraffinaderi kvadratisk

Returraffinaderi

Insatsområdet Returraffinaderi syftar till att sluta loopen för plast och att skapa cirkulära flöden av resursupptag. Den primära råvaran är återvunnen plast. I det här insatsområdet fokuserar vi också på produktion av kemiska byggstenar för vidareförädling till kemikalier, produkter och drivmedel som ställer krav på råvaruförsörjning, insamlings- och logistiklösningar. 

Läs mer här!

Ikon kompetensförsörjning kvadratisk

Kompetensförsörjning

I insatsområde Kompetensförsörjning arbetar vi övergripande med kunskapsöverföring och nätverkande för strategiskt viktiga frågor rörande kompetensutveckling och -försörjning i regionen. Här utvecklas arbetet med att öka medvetenheten kring kunskaps- och utbildningsbehov för industrisektorn och vi samarbetar med regionens utbildningscentrum för att matcha kompetensbehov med efterfrågan på arbetsmarknaden.

Läs mer här!

Läs mer om våra projekt!

Vill du läsa mer om projekten inom våra insatsområden?

Klicka här!