Bild
händer håller pusselbitar

Insatsområden

Övergripande arbetar Klimatledande Processindustri med att skapa nya innovationer mellan olika branscher. Här utvecklas arbetet med att initiera projekt, kunskapsöverföring och nätverkande. Vi har delat upp verksamheten i insatsområden, där projekten bedrivs. Vi arbetar i insatsområdena Förnybart, Klimatledande Processteknik, Klimatledande Värdekedjor, Kompetensförsörjning och Returraffinaderi.

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

skog

Förnybart

I insatsområde Förnybart är målet att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför kommer både sockerplattformen och lignin som råvara vara i fokus.

Läs mer här!
Klimatledande Processteknik

Klimatledande Processteknik

I insatsområdet Klimatledande Processteknik fokuseras på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom industriell elektrifiering. 

Läs mer här!
händer håller stad och träd

Klimatledande Värdekedjor

I insatsområdet Klimatledande värdekedjor fokuseras på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt till exempel affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel.

Klicka här!
glasögon

Kompetensförsörjning

I insatsområde Kompetensförsörjning arbetar vi övergripande med kunskapsöverföring och nätverkande för strategiskt viktiga frågor rörande kompetensutveckling och -försörjning i regionen. Här utvecklas arbetet med att öka medvetenheten kring kunskaps- och utbildningsbehov för industrisektorn och vi samarbetar med regionens utbildningscentrum för att matcha kompetensbehov med efterfrågan på arbetsmarknaden.

Läs mer här!
plastavfall

Returraffinaderi

Insatsområdet Returraffinaderi syftar till att sluta loopen för plast och att skapa cirkulära flöden av resursupptag. Den primära råvaran är återvunnen plast. I det här insatsområdet fokuserar vi också på produktion av kemiska byggstenar för vidareförädling till kemikalier, produkter och drivmedel som ställer krav på råvaruförsörjning, insamlings- och logistiklösningar. 

Läs mer här!

Läs mer om våra projekt!

Vill du läsa mer om projekten inom våra insatsområden?

Klicka här!