Bild
händer håller stad och träd

Insatsområde

Klimatledande Värdekedjor

Insatsområde Klimatledande värdekedjor fokuserar på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt till exempel affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel.

Varför Klimatledande Värdekedjor?

Omställningen till en fossiloberoende industriregion kräver att konkurrenskraftiga och klimateffektiva produkter och tjänster kan produceras och introduceras på etablerade eller nya marknader. För att åstadkomma detta behöver nya teknologier, kompetenser, tankemönster och nätverk av aktörer sättas samman i fungerande värdekedjor. Inte sällan krävs även externa påverkansfaktorer för att redan etablerade eller nya värdekedjor ska få en önskvärd utveckling. Det kan till exempel handla om styrmedel av olika slag som justerar delar av värdekedjornas eller dess marknaders ekonomiska eller lagmässiga förutsättningar.

Vad fokuserar vi på?

Bland annat arbetar vi med frågeställningar kring hur införandet av så kallade massbalansstandarder kan användas för att belägga och kommunicera innehåll av förnybara, återvunna och fossila råvaror i en produktionskedja. Även policylabb i form av ett forum för Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar att diskutera policyinriktade frågor och avvägningar av olika slag är en viktig del för att öka dialogen med beslutsfattare för att öka möjligheten att utveckla nya produkter på marknaden.

policy

Projekt i insatsområdet

Policylabb om kemisk återvinning av plast

Naturvårdsverket fick i uppdrag från regeringen att föreslå åtgärder för att återvinningen av plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret blev inom ramen för detta tillfrågade att genomföra ett policylabb kring kemisk återvinning av plast.

Läs mer om projektet här!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!