Bild
Ikon processteknik

Insatsområde

Processteknik

Insatsområde Processteknik fokuserar på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom till exempel industriell elektrifiering, digitalisering och vätgasproduktion. 

Varför Processteknik?

För att klara de mål som finns kring minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering behöver arbetet med industriell processteknik intensifieras. Elektrifiering av industriella processer, exempelvis genom ersättning av processer där fossila bränslen idag används, anses vara en viktig möjliggörare för att kraftigt reducera utsläpp. Vätgas är redan idag en mycket viktig insatsråvara i processindustrin, och behovet av vätgas kommer att öka.

Under 2019–2021 har projekt genomförts kring bland annat industriell elektrifiering, vätgasbehov inklusive potentiell infrastruktur, digitalisering, industriell restvärme och finansieringsmöjligheter för klimatomställning. Under 2022–2025 ska detta arbete intensifieras.

Vad fokuserar vi på?

Ett antal kritiska utmaningar har adresserats och hinder behöver överbryggas för att kunna nå full industriell elektrifieringspotential. En av de mest kritiska i detta fall rör osäkerheten om tillgång till fossilfri eller förnybar el till konkurrenskraftiga priser i kombination med långa ledtider för tillståndsprocesser och utbyggnad av behövligt elnät. Andra exempel på hinder för implementering av olika former av industriell elektrifiering är låga TRL-nivåer, höga kostnader och påverkan på befintliga processer och system.  

Våra mål till 2025

  • En kraftsamling kring vätgas har etablerats där även en samordnad strategi för klustret kring vätgas har utvecklats.

  • Industrins möjligheter att bidra till minskad klimatpåverkan genom ökad elektrifiering har utretts med avseende på exempelvis flexibel konsumtion och effektiviseringsåtgärder.

  • Potential och olika tillvägagångssätt för koldioxidinfångning, lagring och användning (CCS/CCU) har identifierats och utretts.

  • Industriella restströmmar bortom koldioxid med potential att bidra till industriell symbios har identifierats.

Har du en projektidé som berör Processteknik? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Elektrolys

Pågående projekt inom insatsområdet

Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier

Projektet syftar till att identifiera möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys.

Läs mer om projektet här!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!