Bild
Sortering av plast

Mekanisk återvinning – Sortering och tvätt – Steg 1 och 2

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad cirkularitet av material. Inom plaståtervinning kommer flera metoder krävas för att kunna öka återvinningsgraden. Detta projektet fokuserade på att öka användningen av mekaniskt återvunnen plast i produkter och på så sätt öka den totala materialåtervinningen av plast.

Inom Returraffinaderi är både kemisk och mekanisk återvinning i fokus. Att parallellt med utvecklingen av kemisk återvinning samtidigt fortsätta utvecklingen av mekanisk plaståtervinning är viktigt för att i framtiden kunna minimera miljöeffekterna av vår plastanvändning. I samarbete mellan Stena Recycling, Novoplast, Renova och RISE IVF:s testbädd för materialåtervinning av plast utvecklades och utvärderades i detta projekt ett flertal materialkvaliteter som bedöms möta marknadens krav. Även potentiella användare identifierades. 

I projektet var fokus på förbättrad sortering, tvätt samt uppgradering av utsorterad återvunnen plastråvara. Målet var i det här första steget av projektet att utveckla minst två nya materialkvaliteter som uppfyller marknadens krav samt att identifiera minst två potentiella användare av de framtagna materialen. Efter genomförandet av steg 2-projektet förväntas projektet ha uppnått målet att ett antal nya produkter tagits fram som helt eller devis baseras på mekaniskt återvunnen plastråvara.

Tidsperiod

2019-10-01 – 2020-12-31

Deltagande parter

RISE IVF, Novoplast, Renova och Stena Recycling

Total budget

562 000 SEK

Ta del av slutrapporten

 

Mekanisk återvinning – Sortering och tvätt – Steg 2

I ett samarbete mellan RISE, Husqvarna, IAC, Renova, Safe at Sea och Stena Recycling kommer ytterligare steg för ökad användning av återvunnen plast göras, med målet att ta fram nya materialkvaliteter. 

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs en ökad cirkularitet av material. Inom plaståtervinning kommer flera metoder krävas för att kunna öka återvinningsgraden.  Syftet med det här projektet är att öka användningen av mekaniskt återvunnen plast i produkter och på så sätt öka den totala materialåtervinningen av plast. 

Projektet fokuserar på förbättrad sortering, tvätt samt uppgradering av utsorterad återvunnen plastråvara. Polypropen från tre till fyra olika materialfraktioner från Stenas anläggning i Halmstad används för att sedan utvecklas till nya materialkvaliteter. Kravspecifikationer som de nya materialkvaliteterna kommer skräddarsys efter, tas fram av Husqvarna, IAC och Safe at Sea.  

Inom insatsområdet Returraffinaderi är den kemiska återvinningen i fokus men samtidigt är och kommer den mekaniska återvinningen av plast att vara väldigt viktig då den är den mest resurseffektiva processen. Att parallellt med utvecklingen av kemisk återvinning samtidigt fortsätta utvecklingen av mekanisk plaståtervinning är viktigt för att i framtiden kunna minimera miljöeffekterna av vår plastanvändning.

Målet med det Mekanisk återvinning – sortering och tvätt – steg 2 är att ta fram ett antal materialkvaliteter, som helt eller delvis baseras på mekaniskt återvunnen plastråvara och uppfyller de tre slutanvändarnas behov på materialet.

Tidsperiod

2021-05-302021-12-31 

Deltagande parter

RISE, Husqvarna, IAC, Renova, Safe at Sea och Stena Recycling

Total budget

571 000 SEK 

Ta del av slutrapporten