Bioshare AB ny medlem i Klustret!

BioShare AB är ett teknikutvecklingsbolag som arbetar med samproduktion av bränslen och kemikalier vid förbränningsanläggningar och är det senaste tillskottet av nya medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Vi intervjuade VD Christer Gustavsson om det nya medlemskapet.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 22 februari 2022
Bild
bio5
Illustration av Bioshares verksamhet. Copyright: Bioshare AB.
Fotograf:
Bioshare AB

Varför går Bioshare med i Klustret?

Vi går med för att vi tycker att klustrets medlemmar och dess övergripande inriktning är intressanta för oss. Dessutom tycker vi att det sätt som projekten drivs på inom de olika insatsområdena verkar vara handgripligt och framåtriktat.

Vad ser ni att ni kan bidra med och tillföra i Klustret?

Vi är ett teknikutvecklingsbolag som har ambitionen att omsätta forskningsresultat inom framförallt termokemisk omvandling till konkreta lösningar i form av utrustning och anläggningar för produktion av bränslen, kemikalier eller andra insatsvaror. Vi tror att vi med vårt perspektiv kan bidra till att en del av det arbete som utförs i de olika projekten kan föras vidare till konkreta tekniska lösningar och kommersiella projekt.

Vilka är de viktigaste frågor som ni vill att Klustret ska hjälpa er att hitta lösningar till?

Vi tycker bland annat att frågor kopplade till polymeråtervinning, vätgasproduktion och tekniker för koldioxidinfångning är intressanta.

Kort fakta om Bioshare AB:​​​​​​

Vilka kommer delta? Christer Gustavsson, som är VD, och Anton Larsson, som är utvecklingsansvarig.
Var finns Bioshare? Christer sitter i Karlstad, Anton sitter på Lindholmen i Göteborg.
 

Kontaktperson