Energibolaget Uniper ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Det globala energiföretaget Uniper är det senaste tillskottet av medlemmar till Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Klimatledande Processindustri. I Sverige har Uniper produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft. Uniper är en pionjär inom vätgas och bedriver flera större projekt inom området idag.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 12 oktober 2023
Bild
Roah Larsson och Anna-Karin Jannasch
Roah Larsson och Anna-Karin Jannasch på Uniper
Fotograf:
Uniper

Vi ser fram emot att etablera dialog längs hela värdekedjan och att öka vår kunskap kring de utmaningar som industrierna i klustret står inför. Genom att samverka med andra kan vi bidra med kundanpassade lösningar inom Power2X men också bidra till kunskapsutbyggnad gentemot beslutsfattare för att öka acceptansen för ny teknik och infrastruktur och facilitera för tillhörande tillståndsprocesser, säger Anna-Karin Jannasch, senior affärsutvecklare i Unipers svenska vätgasteam. 

Unipers verksamhet sträcker sig längs hela energivärdekedjan från elproduktion, transport och lagring, ”trading”, till service och underhåll. Deras mål är att senast år 2040 vara 100% klimatneutrala och vi arbetar för att möjliggöra både industrins och samhällets energi- och klimatomställning. Ett av Unipers mest högprioriterade affärsutvecklingsområden är vätgas med målet om att bli en ledande ”up- and midstream”-aktör i vätgasvärdekedjan med åtminstone 1 GWe elektrolyskapacitet installerad redan 2030 i Europa.  

Vi driver idag cirka 15 större vätgasprojekt, varav flera i Sverige, exempelvis ”Project Air” för produktion av hållbar metanol i Stenungssund i samarbete med Perstorp och ”Bothnia Link H2” i Luleå hamn för produktion av förnybar metanol till sjöfarten. Vi ser också fram emot att med samlad kraft fortsätta att identifiera andra gemensamma utmaningar och lösningar för en accelererad omställningstakt i regionen i stort, inklusive såväl behov av eleffekt, storskalig vätgasinfrastruktur som nya teknik- och systemlösningar, säger Roah Larsson, team lead på Uniper. 

Att Uniper blir medlem i klustret ser vi som ett starkt tillskott till de energibolag som verkar för omställningen inom processindustrin idag. Uniper har redan ett engagemang i pågående omställningsprojekt på Västkusten i till exempel ”Project Air” och vi ser fram emot att kunna ta del av deras kunskap och driv i omställningen både lokalt men även nationellt och globalt. Välkommen Uniper! säger Hanna Paradis, processledare för Klimatledande Processindustri. 

Kontaktperson