Hej, hej, hallå, Anette Larsson på FibRe!

Kompetenscentret FibRe är avser att ta fram kunskap som kan ersätta fossilbaserade termoplastiska material med lignocellulosamaterial som har modifierats minimalt. Vi hörde med föreståndaren och professorn Anette Larsson om vad termoplastiska material är, vad kompetenscentret fokuserar på och vilka planerna är framåt!

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 1 april 2022
Bild
vete
Fotograf:

Vad ska FibRe uppnå, mer konkret?

Vår forskning fokuserar på hur man kan modifiera lignocellulosabaserade material (startmaterialen är fibrer från ved och vetestrå), hur man kan karakterisera med avancerade spridningstekniker (röntgen och neutroner) och NMR, och hur man skall processa material som vi tar fram (detta genom att koppla olika tillverkningsskalor och genom simuleringar). Så alltså att rent konkret ge svar på frågan: kan man ersätta fossilbaserade termoplaster med modifierade lignocellulosabaserade fibrer? Om det går – varför går det? Om det inte går – varför går det inte? Nästa steg blir att omsätta kunskapen till utveckla dessa material.

Vad är termoplastiska plaster och vad används de till?

- Det finns två typer av plaster: härdplaster och termoplaster, och idag dominerar stort användandet av termoplaster stort. Termoplastiska används precis överallt omkring oss i de flesta plaster som vi hanterar dagligen. Det som krävs är att materialet kan deformeras till den form man vill att den skall ha när man värmer och skjuvar materialet, men man sänker trycket och temperaturen bibehåller den sin form, vilket är två egenskaper som karakteriserar termoplastiska material.

Hur ser du att Klustret/Klimatledande Processindustri och FibRe skulle kunna samverka med varandra framöver?

- Vi hoppas på att vi ska kunna utveckla kunskap inom detta område (t.ex. kunskap om strukturerna i ved och vetehalm, hur man modifierar material på ett teknoekonomisk, hur och vad man skall karakterisera, vad är speciellt om man skall termoforma biobaserade material). Den här kunskapen hoppas vi skall vara användbar för våra parter, men det kan finnas intressenter utanför FibRe för vilka denna kunskap är också viktig för. Ett sätt att nå ut till dessa icke-FibRe-partner är genom Johanneberg Science Park och Klustret/Klimatledande Processindustri.

Vilka är aktörerna i kompetenscentret?

FibRe är ett kompetenscenter som leds av Chalmers och i centrat ingår 21 parter (stora som små intressenter) och finansieras via Vinnova.

Kontaktperson