Intervju med René Backes, BASF om medlemskapet i Klustret

För BASF ligger Norden ligger i framkant när det kommer till hållbar utveckling och Västsvenska Kemi- och Materialklustret är starkt involverat i utvecklingen av den svenska industrins övergång till hållbara material. Nu går BASF med i Klustret.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 31 mars 2022
Bild
BASF
Fotograf:

Vi tog en pratstund med René Backes, Business Development Specialist på BASF, om vad de ser fram emot i och med medlemskapet i Klustret och hur de kommer vara engagerade framöver.

Vad gör BASF och var finns ni i världen?

 - På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra mer än 111 000 anställda i hela BASF-koncernen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och alla världens länder. Vår portfölj består av sex segment; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. 

Bild
Steamcracker at BASF's Ludwigshafen site
                            Bildtext: Steamcracker på BASF's Ludwigshafen site
 

Varför går ni med i Klustret och Klimatledande Processindustri?

- Norden ligger i framkant när det kommer till hållbar utveckling och Västsvenska Kemi- och Materialklustret är starkt involverat i utvecklingen av den svenska industrins övergång till hållbara material. Att vara med i Klustret gör det möjligt för BASF att fördjupa vårt arbete för en grundläggande omställning i branschen som helhet. Medlemskapet ger ömsesidiga fördelar, Klustret kan vinna på BASF:s tekniska kunnande och erfarenhet av marknadsföring och BASF drar nytta av Klustrets samlade innovationskraft. Tillsammans blir det lättare att möta utmaningarna i den gröna omställningen som är det yttersta målet för den europeiska gröna given.  

Vilka frågor är enligt er de viktigaste för initiativet att fokusera på?

BASF:s medlemskap går i linje med bolagets globala hållbarhetsmål där en målsättning är att bolaget ska minska CO2-utsläppen med 25 procent till 2030 (jämfört med 2018), och vara CO2-neutrala 2050 – samtidigt som produktionen ökar. Den hållbara omställningen med CO2-reduktionsmål för konsumentprodukter och efterfrågan på produkter med biobaserat eller återvunnet innehåll spelar en allt viktigare roll. Vi kan inte ensamma driva denna fråga, utan måste göra det i samarbete med andra. Där är Västsvenska Kemi- och Materialklustret en viktig plattform för att bidra och dela bästa praxis med många viktiga branschaktörer i Sverige!, avslutar René Backes.

Kontaktperson