Molekylverkstan ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Molekylverkstan, ett Science Center i Stenungsund, som verkar för att öka intresset för kemi, matematik och teknik bland barn och unga är ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Vi intervjuade Helena Zell, VD på Molekylverkstan för att höra mer om deras arbete och deras visioner för medlemskapet.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 11 juni 2021
Bild
Kemi är viktigt för en hållbar värld!
Fotograf:

Vad gör Molekylverkstan?
Molekylverkstan är ett Science Center som främst riktas åt barn och unga. Vårt fokus är att väcka nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena, framförallt kemi samt matematik och teknik. Nyfikenhet, glädje och lärande genom interaktiva stationer och experiment genomsyrar vår verksamhet. Det är fri entré för allmänheten och vi tar emot bokningar från förskolan till gymnasiet och fortbildar pedagoger. Vi erbjuder även fortbildning, kick off och liknande för näringslivet. Vi erbjuder också kostnadsfria barnkalas som sponsras av våra atomer. Atomerna är allt från privatpersoner till små och stora företag. Vi går med i Klustret för att bidra med utbildningsmöjligheter för barn och unga som gynnar Klustrets medlemmar på lång sikt. Vi kan bidra med ett annat perspektiv då vi arbetar mellan företag och förskola/skola och har då en kompletterande roll till skolan. Vi vill vara en tydlig samarbetspart för många, inte bara förskola/skola utan också allmänheten och näringslivet.

På vilket sätt kommer ni vara delaktiga i Klustret?

Främst genom arbetsgruppen Kompetens till att börja med, men vi kan även se oss som en aktör inom fler grupper i framtiden. Det är viktigt att blicka framåt mot de nya utmaningarna som kommer med fokus på ett hållbart samhälle med en långsiktighet i arbetet. Kompetensförsörjning är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv där behoven styr förutsättningarna för rätt utbildning/fortbildning till rätt önskad kompetens.

Kontaktperson