Mölnlycke Healthcare senaste nytillskottet till Klustrets medlemmar!

Mölnlycke Healthcare utvecklar, producerar och distribuerar engångsprodukter av olika, polymera material till sjukvården i globala värdekedjor. Deras huvudkontor finns i Gamlestan i Göteborg och nu går de med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 1 december 2021
Bild
Sjukvårdssektorn är en stor beställare och konsument av plastprodukter
Fotograf:

Med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Göteborg och som en del i företagets hållbarhetssatsning går nu Mölnlycke Healthcare med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Mölnlycke Healthcare är ett företag som utvecklar och producerar engångsprodukter till sjukvården och har en stor roll i många värdekedjor och materialflöden.

- För oss är det naturligt att söka oss hit, vi hoppas att vi genom att vara medlemmar kommer utöka vår kunskap om nya teknologier, material och cirkulära lösningar för en mer hållbar framtid. Vi vill också expandera vårt nätverk med andra aktörer i Västsverige och förhoppningsvis inleda samarbeten inom hållbarhet med medlemmar i Klustret. Genom medlemskapet kan vi också öka både antalet och utväxlingen av de aktiviteter vi startar inom hållbara lösningar, säger Lars Lindgren, senior materialutvecklare.

Mölnlycke Healthcare utvecklar, producerar och distribuerar engångsprodukter till sjukvården. Dessa produkter är i stor utsträckning sammansatta av ett eller flera polymera material. Deras fokusområden omfattar hela värdekedjan.

- Vi vill både titta på mer hållbara materialval samtidigt som vi vill ta ansvar för vad som händer med våra produkter efter användning. Går det att utveckla cirkulära system där våra produkter ingår och hur skulle de i sådana fall se ut? Värdekedjorna finns inte bara nationellt och regionalt, utan sträcker sig globalt. Vi har kunskap om de krav som ställs på medicintekniska produkter och de utmaningar som finns framöver inom branschen.Vi kommer främst delta i arbetsgrupperna Returraffinaderi och Klimatledande värdekedjor, men eventuellt också Förnybart, fortsätter Lars Lindgren.

Mer information om Mölnlycke Healthcare:
 

Mölnlycke Healthcares huvudkontor finns i Gamlestan i Göteborg och är ett världsledande företag inom medicinteknik som levererar medicinska produkter och lösningar som hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att optimera patientvården och de kliniska och ekonomiska resultaten. De utvecklar produkter inom främst fyra områden: operation, sårvård, engångshandskar (kirurgi), och antiseptika. Här kan du läsa mer. https://www.molnlycke.se/

Huvudsakliga kontaktpersoner:

Hanna Dahl, senior produktutvecklare, och Lars Lindgren, senior materialutvecklare.

Utöver Hanna och Lars kommer följande personer att vara aktiva i Klustret:
Elin Näsström, produktutvecklare
Annelie Hjelte, teknisk produktchef
Johanna Hermond, produktutvecklare
Maria Markeus, senior förpackningsutvecklare

Kontaktperson