Ny teknik mellan Meva Energy och IKEA möjliggör grön el från restströmmar från IKEA:s möbelproduktion

Om mindre än tre år kommer Meva Energy driftsätta en helt ny typ av kraftverk för produktion av förnybar el baserad på termokemisk konvertering av lågvärderat spillmaterial från IKEA Industrys möbelproduktion. Anläggningen kommer byggas vid IKEA Industrys möbelfabrik i Zbaszynek, Polen. Detta innebär att en helt ny och högeffektiv teknik för produktion av grön energi introduceras på marknaden.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 7 september 2021
Bild
Illustration som visar Meva Energys kommande anläggning i Polen. Källa: Meva Energy
Illustration som visar Meva Energys kommande anläggning i Polen.
Fotograf:
Källa: Meva Energy

Avtalet mellan Meva Energy och IKEA Industry innebär att Meva Energy kommer äga och driva en anläggning för produktion av 2,4 MW el innanför grindarna på IKEA Industrys allra största produktionsenhet, fabriken i polska Zbaszynek.

- Under hösten fokuserar vi nu på tillståndsprocessen med polska myndigheter och på engineering-fasen av projektrealiseringen. Det är först under 2022 som vi kommer påbörja arbeten på plats i Polen. Eftersom IKEA:s möbelproduktion i stor utsträckning sker i Polen är det naturligt att projektet realiseras där, säger Niclas Davidsson på Meva Energy.

Meva Energy är medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret och ser stora möjligheter att
sprida den här tekniken i Sverige.

- Det finns planer på det. Vår gas kan ju användas både för kraftproduktion, vilket är fallet hos IKEA, och för att ersätta gasol eller naturgas i industriell värmeproduktion. Vi tror att den senare applikationen är väldigt intressant i Sverige eftersom svensk tillverkningsindustri har mycket stora utsläpp av fossil CO2 från förbränning av fossila bränslen. Det gäller till exempel produktion av papper, glas, kemikalier och livsmedel men även olika typer av metallbearbetning. Nu har ju dessutom priset på utsläppsrätter äntligen börjat röra sig uppåt på allvar vilket gör att industrins investeringsaptit ökar, tillägger Niclas.

Ser ni att detta kan ge ringar på vattnet i Klimatledande Processindustri, vad ser ni för potentiella utvecklingssteg?

- Det finns stor potential att fokusera mer på förnybar energi eftersom det är i tillverkningsprocessen som de stora utsläppen sker. Det talas mycket om att man vill byta råvaran i själva slutprodukten från fossilbaserade polymerer till bio-baserade eller återvunna polymerer. Men om man samtidigt bränner stora mängder olja eller naturgas under själva polymerbearbetningen så spelar det inte så stor roll om polymeren som sådan är förnybar eller fossil. Ett första steg skulle vara att få en överblick över de olika förbränningsanläggningar som finns hos västsvensk processindustri. Med stor sannolikhet skulle några av dessa kunna byta från fossil gas till vår förnybara gas och därmed kunna reducera sina utsläpp med tusentals ton per år, säger Niclas Davidsson.

Om Meva Energy

Meva Energy är ett deep-tech utvecklingsbolag inom termokemisk konvertering av fasta restströmmar och biomassa. Bolagets egenutvecklade teknik har prisats i flera internationella sammanhang och det är världens enda teknik som erbjuder full acceptans av restströmmar enbart bestående av finfraktionsmaterial. Tack vara systemets stabilitet möjliggör tekniken produktion av förnybar, grön gas till samma låga kostnadsnivå som naturgas. Meva Energy stöttas av EIT InnoEnergy, världens största innovationsaktör inom hållbar energi. Bolaget är baserat i Göteborg. Läs mer på: http://mevaenergy.com

Här kan du läsa hela Meva Energys pressmeddelande:
https://news.cision.com/se/meva-energy/r/meva-energy-tecknar-stort-genombrottsavtal-med-ikea-industry-om-produktion-av-gron-el-fran-reststrom,c3380937

Kontaktperson