Nytt projekt fördjupar kunskapen om materialåtervinning av PET/polyester

Ett projekt i Klimatledande Processindustri har undersökt hur materialåtervinning av en viss typ av plastavfall kan utvecklas med hjälp av depolymerisering. I olika projekt har det studerats hur man på så sätt kan kemiskt materialåtervinna PET-förpackningar och syntetiska uttjänta kläder av polyester. Just detta projekt har koncentrerats på uttjänta PET-förpackningar.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 15 oktober 2021
Bild
Förpackningar malt tvättat och monomer
Fotograf:

I projektet, som letts av Karin Lindqvist på Rise, har man jobbat med att i större utsträckning materialåtervinna sorterade postkonsumentförpackningar av PET, alltså använda förpackningar som vi alla har hemma som till exempel ketchupflaskor eller köttfärstråg. Ett av projektets viktigaste resultat är att man nu klargjort betydelsen av att plasten tvättas före den kemiska återvinningsprocessen, så kallad depolymerisering. Ett viktigt resultat är också att det går att få bort en hel del färg från den återvunna produkten, som består av plastens ursprungliga byggstenar, i detta fall monomeren. LCA-studier som har genomförts visar också att återvinningsprocessen är miljömässigt hållbar och minskar utsläppen av växthusgaser, jämfört med förbränning av plasten. Projektet har också studerat förbehandlingstekniker och vilka tekniker/leverantörer av processteknik som fungerar bäst.

- Nästa steg är nu att vi skriver en ansökan tillsammans med Perstorp och andra partners för att ta resultaten vidare i demonstrationsprojekt. Målet kommer vara att ytterligare optimera processen för lägsta möjliga klimatavtryck, men också utveckla applikationer för den återvunna produkten (som är en kemikalie), säger Karin Lindqvist, projektledare på Rise.

Målet på sikt, förhoppningsvis inom 3-5 år, är att det finns en anläggning hos Perstorp i Stenungsund för produktion av monomeren/kemikalien där PET-förpackningar används som råvara. Det blir ett viktigt steg mot cirkulär materialanvändning. Det pågår just nu mycket aktiviteter inom återvinning av plast. Bara i Europa finns ett flertal företag som planerar bygga anläggningar för återvinning av PET.

- Jag hoppas att vi ska bli ännu bättre på att som privatpersoner sortera och lämna plast till insamling, men också att företag och återvinningsföretag i ännu större utsträckning samarbetar för att se till att plast verkligen materialåtervinns. Politiskt hoppas jag att standarder, regelverk och lagar formuleras så att återvinning underlättas. Tack vare det här projektet vet vi nu att vi är på rätt väg med den återvinningsprocess vi utvecklar. Klimatledande processindustri innebär ju också möjligheten att vara med i ett viktigt nätverk där vi också får kontakt med ytterligare partners, avslutar Lindqvist.

- Jag är mycket nöjd med projektet och det arbete som görs i liknande projekt för att kunna nyttiggöra detta plastavfall. Det finns ett stort behov av att materialåtervinna PET-plastförpackningar och syntetiska uttjänta kläder av polyester. Detta projekt bidrar till att leda utvecklingen ett steg närmare förverkligande, säger Lars Josefsson i Klimatledande Processindustri som varit beställare av projektet.

Projektet har pågått mellan 1 januari och 30 juni 2021
Övriga projektpartners är Perstorp AB, National Sweden, Svensk Plaståtervinning/FTI AB, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik.

Kontaktperson