Nytt projekt har undersökt förutsättningarna för ett Plastreturraffinaderi i Stenungsund

Projektet "Feedstock Recycling Feedstock Recycling i ett
Plastreturraffinaderi: teknoekonomi, hållbarhet och
policy", inom Re:Source, har undersökt förutsättningarna för ett Plastreturraffinaderi i Stenungsund och hur kemisk återvinning av plast kan utvecklas.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 7 februari 2022
Bild
Sortering av plast
Fotograf:

I Sverige går en stor del av plastavfallet till förbränning och ger upphov till klimatpåverkande koldioxid; alltför lite plast återvinns. Kemiindustrin i Stenungsund behöver icke-fossila råvaror för att nå sin vision om hållbarhet år 2030. Marknaden efterfrågar samtidigt plast från icke-fossil råvara. Vår lösning på dessa utmaningar är att plastavfall ska behandlas i ett plastreturraffinaderi.

Studien har undersökt förutsättningarna för ett plastreturraffinaderi i Sverige, för plastavfall som inte kan återvinnas mekaniskt. Produkterna ska direkt kunna användas som råvaror av kemiindustrin: olefiner (eten, propen, buten), metanol, syntesgas. 

Projektets tre delar:
- teknoekonomisk studie;
- hållbarhet;
- finns stöd från intressenter? Vilka policy-instrument behövs?

Projektet leddes av RISE och finansierades av Energimyndigheten, via Re:Source, samt av företagen Borealis, Perstorp, Stena Recycling och Johanneberg Science Park via Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Projektet har också stöttats av Volvo, IKEA, branschorganisationen IKEM och Svensk Dagligvaruhandel.

Kontaktperson