Projektresultat visar att cirkulära råvaror kan användas till syngasproduktion inom kemiindustrin

I projektet ”Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala” utfördes förgasningsexperiment i pilotskala av återvunna råvaror. Förgasning anpassad till återvunnen råvara är en viktig del för att ställa om industrier inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret från användning av jungfrulig fossil råvara. Vi intervjuade Fredrik Weiland på Rise och projektledare i projektet, för att höra mer om resultaten!

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 6 maj 2022
Bild
himmel
Fotograf:

Vad har projektet kommit fram till och uppnåddes målen ni hade?

- Innan detta projekt har vi haft ett teoretiskt förstudieprojekt, där vi kom fram till att det skulle vara ekonomiskt intressant att byta ut fossil råvara med cirkulära råmaterial till förgasning inom kemiindustrin. Däremot fanns det osäkerheter om huruvida teoretiska utbyten verkligen överensstämde med verkligheten, samt vilken nivå av gasrening som skulle krävas. Detta projekt hade därför som syfte att verifiera syngasutbyte, samt ge experimentella data på föroreningsnivåer i syngasen. (Syngas eller syntesgas är den produkt som framställs vid förgasning och består i huvudsak av kolmomoxid och vätgas). Slutsatsen från projektet är att cirkulära råvaror gav relevanta utbyten experimentellt, vilket gör att de bör kunna nyttjas till syngasproduktion inom kemiindustrin, exempelvis vid Perstorps anläggning i Stenungsund. Gasrening och syngaskonditionering behöver dock anpassas utifrån gällande föroreningsnivåer och kraven som ställs för nerströms syngasapplikation, säger Fredrik Weiland.

Fick ni fram några oväntade resultat?

- Nej, egentligen inte något som var helt oväntat. Gasutbyten och föroreningar låg på rimliga nivåer. Däremot erhöll vi praktisk erfarenhet av att hantera den här typen av råvaror vid förgasning. Det visade sig hur viktigt det är med rätt design av brännaren, och vilka problem som kan uppstå om oljeindysningen till reaktorn inte blir som önskat, fortsätter han.

Vad är nästa steg?

- Båda de här projekten (den teoretiska förstudien och det experimentella verifieringsprojektet) har resulterat i en ansökan om fortsatt finansiering hos Energimyndigheten. Projektansökan innehöll förslag om mer grundläggande forskning på området under en treårsperiod. Projektet, vars totalbudget uppgick till 7.9 MSEK, beviljades i mars 2022. Det inkluderar förgasningsförsök i pilotskala med en utökad råvarubas bestående av både cirkulära och förnybara råvaror. Dessutom ska vi studera olika driftbetingelser vid förgasning för att finna optimala förhållanden. Fortsättningsvis innehåller projektet en mer detaljerad teknoekonomisk analys av konceptet. Samtliga samarbetspartners, och ett par tillkomna medlemmar, är med i detta nya energimyndighetsprojekt.

Här kan du läsa mer om projektet i sin helhet!

Kontaktperson