Se webinariet om "Hur kan vi materialåtervinna mer plast i Sverige med kemisk återvinning?"

Idag materialåtervinns endast 16% av det totala plastavfallet i Sverige. En anledning till detta är att det finns begränsningar i dagens återvinningsmetoder gällande vilka plaster som kan återvinnas. Här kan du se webinariet från den 21 april igen!

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 25 april 2022
Bild
PET och polyester
Fotograf:

Kemisk återvinning innebär en ny palett av möjligheter med stor potential att materialåtervinna mer plast. Hur kan olika tekniker för kemisk återvinning användas för att mer svenskt plastavfall ska återvinnas?Kemisk återvinning är ett nytt sätt att återvinna plast som kan bidra till att olika typer av plaster och plastblandningar i större utsträckning kan återvinnas. Den 21 april sände vi ett webinar om hur kemisk återvinning av plast kan komplettera dagens återvinningsmetoder för att materialåtervinna mer plast, hur klimatnyttan ser ut och vilka plastströmmar som finns tillgängliga.

För att förstå vilken roll olika tekniker för kemisk återvinning kan spela för ökad materialåtervinning har Naturvårdsverket gett Svenska Miljöemissionsdata (SMED) i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag som beskriver olika metoder för kemisk återvinning, pågående projekt inom teknikerna, klimat- och resurseffektivitet hos de olika teknikerna, vilka flöden som är intressanta att återvinna kemiskt samt hinder och möjligheter för etablering av kemisk återvinning. Uppdraget utfördes på konsultbasis och representeras av rapportförfattare från IVL och RISE.

Program: 

Elin Hermansson, programchef Hållbar Kemi 2030 och insatsområdesledare Returraffinaderi i Klimatledande Processindustri, presenterar dagens program och gör en introduktion till kemisk återvinning av plast.

  • Vilka är de tillgängliga plastströmmarna som har potential att kemiskt återvinnas? Henric Lassesson, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Vilka är de olika teknikerna för kemisk återvinning och hur kan de hantera de olika plastströmmarna?, Cecilia Mattsson, RISE, och Henric Lassesson, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Hur ser klimatpåverkan från kemisk återvinning av plast ut? Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Gemensam diskussion: Vad behövs framåt?

 

Kontaktperson