Siemens Energy ny medlem i Klustret!

Genom att utveckla innovativa teknologier och energilösningar vill Siemens Energy minska koldioxidutsläppen i de globala energisystemen. Nu går de med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 16 mars 2022
Bild
Siemens Energy
Siemens Energy
Fotograf:

Per Johansson, som arbetar med tidig konceptutveckling för energilösningar i industriella processer, berättar mer om Siemens Energy och varför de går med i Klustret!

Berätta mer om vad Siemens Energy gör och var ni finns!

- Vårt huvudfokus på Siemens Energy är energioptimering och konvertering till fossilfria energikällor.  Jag är baserad i Finspång där vi tillverkar gasturbiner och värmepumpar samt servar de enheter vi har levererat under åren, drygt 10 000 ång- och gasturbiner och 52 värmepumpar. Jag tillhör däremot en global enhet som spänner över hela vårt produkt- och serviceutbud inom Siemens Energy. Där är vi ca 90 000 anställda med produktion av ångturbiner, kompressorer och elektrolysörer som några exempel.

Är det fler förutom du som kommer delta i Klustrets verksamhet och vilka arbetsgrupper ni primärt kommer att delta i?

- Ja, vi räknar med att fler från min grupp för energisystemsoptimering kommer att delta samt även kolleger som jobbar med automatisering och digitalisering för process- och tillverkningsindustrin.

Vad ser ni fram emot med medlemskapet i Klustret?

- Min grupp är relativt nystartad och vårt uppdrag är att erbjuda befintliga och potentiella kunder lösningar inom energioptimering och transferering från fossila energislag baserat på de produkter som finns tillgängliga på marknaden, både våra och andra tillverkares. Vi har sett att när vi kombinerar vår detaljerade produktkunskap med andra aktörers processkunnande om specifika energikrävande produktionsprocesser, så kan vi nå mycket bättre resultat än vad vi gör var för sig. Därför ser vi deltagandet i det här nätverket som en bra möjlighet att lära oss mer om var våra produkter kan göra skillnad och knyta värdefulla kontakter som förhoppningsvis kan leda till att vi kan bidra till att användare av våra produkter kan minska sin klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet för oss alla. Win-win-win som vi brukar formulera det!   

Vilka frågor är enligt dig de viktigaste för Klustret och Klimatledande Processindustri att fokusera på?

- Slutmålet för oss alla är ju att reducera utsläpp av växthusgaser till noll. Vi arbetar med föreställningen att det är viktigt att balansera insatserna efter för stunden maximal klimatnytta och att använda hela paletten av tillgängliga verktyg så att vi så fort och så billigt som möjligt får effekt av de investeringar som görs. Det är jätteviktigt att inte fastna i en lösning utan att hela tiden prioritera utifrån snabbast och största möjliga effekt från samtliga tillgängliga alternativ.

Här kan du läsa mer om Siemens Energy! 

Kontaktperson