Slutrapport om Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin klar!

Nu är slutrapporten i projektet Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin publicerad. Läs mer nedan om vad projektet kom fram till och vad nästa steg är!

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 22 mars 2022
Bild
Skogen som resurs
Fotograf:

- I projektet demonstrerade vi att det är möjligt att konvertera hydrolyslignin till kolväten. Vi fick lovande resultat i denna förstudie, men de tydliggjorde också behovet av ytterligare studier. Två nyckelfrågor är uppehållstiden i reaktorn, samt val av co-feed för samuppgradering med hydrolyslignin. Uppehållstiden i reaktorn har mycket stor påverkan på produktionskostnaden och påverkar därför processens ekonomiska bärkraft. När det gäller valet av co-feed så finns det flera parametrar som man behöver ha i åtanke, däribland möjligheten att recirkulera produkten, säger Annelie Sundman, projektledare på RISE Processum.

Magnus Andersson, insatsområdesledare i Förnybart fortsätter:
- I projektet togs viktiga första steg med att experimentellt utvärdera uppgradering av hydrolyslignin. Resultaten tas nu vidare i ett fortsättningsprojekt inom Klimatledande Processindustri där vi gör ytterligare förfinade experimentella försök. Framöver kommer vi behöva titta på att skala upp försöken för att bättre förstå möjligheter till verkliga industriapplikationer. Det kommer bli mycket spännande att se vad vi kan åstadkomma inom detta område, då hydrolyslignin har potential att bli en av framtidens viktiga förnybara råvaror!”

Här kan du läsa mer om projektet och ta del av slutrapporten! 

Kontaktperson