Bild
Kemi är viktigt för en hållbar värld!

Pågående projekt

Här kan du ta del av pågående projekt som drivs inom Klimatledande Processindustri. 

Alla pågående projekt

elledningar

Insatsområde Klimatledande Processteknik

Möjligheter med digitalisering och digitala tvillingar - demonstrationsstudie på industriella och kommunala vattenreningsverk

Kraven på dagens reningsverk ökar då utgående koncentrationer av både traditionella föroreningsparametrar som kväve kontinuerligt behöver hållas allt lägre samtidigt som miljöpåverkan genom resursförbrukning och växthusgasutsläpp ska minimeras. Projektet ska utforska hur reningsverk kan utvecklas genom digitalisering av processer, parallellt med ökande kapacitetsbehov.

Läs mer om projektet här!

Bli medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

Vill du och ditt företag vara en del av Klimatledande Processindustri och bidra till en fossiloberoende region till 2030?

Läs mer här och bli medlem!