Bild
hand håller planet

Våra projekt

Kemisk återvinning, förnybara värdekedjor, digitalisering...projekten är många och ambitionerna höga för att nå visionen om en fossiloberoende processindustri i Västra Götaland till 2030. 

 

Pågående

Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Materialcirkularitet genom återvinning av PET /polyester som förberedelse för BHET monomer produktion i Sverige

Policylab för kemisk återvinning

Vätgas på Västkusten

Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling

Avslutade

Bioolefins/Bioeten.

 

Cost benefit analysis for implementation of digitalization at Meva Energy. Här kan du ta del av slutrapporten

Demonstrationsmöjligheter GoBiGas 1. Här kan du läsa slutrapporten

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige. Här kan du ta del av slutrapporten.

Fortsättningsstudie regionalt överskottsvärme. Här kan du läsa slutrapporten: Här kan du ta del av slutrapporten.

Förstudie möjliga målmolekyler från sockerplattformen. Här kan du ta del av slutrapporten

Inspektion med drönarburna sensorer

Kartläggning av plastavfallsströmmar. Här kan du ta del av slutrapporten

Kartläggning av plastavfallsflöden, återvinningsmetoder och marknader: kunskapsunderlag för ett returraffinaderi.  Här kan du ta del av slutrapporten

Kartläggning av råvarutillgångar – skogsråvara och annan bioråvara – en metaanalys Här kan du läsa slutrapporten: Här kan du ta del av slutrapporten

Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin.

Konvertering av förgasningsinfrastruktur hos Perstorp till återvunnen råvara och biomassa - en teknoekonomisk kartläggning. Här kan du läsa slutrapporten

Massbalansstandard – Standards and certification schemes related to the mass balance approach. Här kan du ta del av slutrapporten

Mekanisk återvinning - sortering och tvätt steg 1.

Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier. Här kan du ta del av slutrapporten

Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim. Här kan du ta del av projektets slutrapport på svenska: 

Här kan du ta del av slutrapporten på svenska Read the project’s final report in English

 

Läs mer om våra insatsområden!

Vill du läsa mer om våra fokusområden?

Läs mer här!